รางวัลประเภทรายการ “รางวัลทีวีสีขาว ครั้งที่ 2”

รางวัลทีวีสีขาว ประเภทรายการ 10 รางวัล

1. รายการ ข่าวดีเด่น

2. รายการ สารคดีดีเด่น

3. รายการ กีฬาสร้างสรรค์ดีเด่น

4. รายการ สำหรับเด็กดีเด่น

5. รายการ สำหรับครอบครัวดีเด่น

6. รายการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

7. รายการ ปกิณกะดีเด่น

8. รายการ ส่งเสริมการศึกษาหรือเทคโนโลยีดีเด่น

9. รายการ รายการส่งเสริมชุมชนดีเด่น

10. รายการ ละครดีเด่น

แต่ละรางวัลจะได้รับ : ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 200,000 บาท

 

หมายเหตุ. รายละเอียดดังกล่าวโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม