หลักเกณฑ์การสมัครโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” ครั้งที่ 2

Posted on 11th Nov 2019

คุณสมบัติผลงาน

 1. 1. เป็นผลงานที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.
 2. 2. เป็นผลงานที่ผลิตและออกอากาศในประเทศไทย
 3. 3. เป็นผลงานที่ออกอากาศในช่วงเวลา 15 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2563
 4. 4. ผลงานที่ส่งประกวดในประเภทรางวัลที่เกี่ยวข้องกับละคร จะต้องออกอากาศให้แล้วเสร็จระหว่างช่วงเวลา

   15 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2563

เอกสารการสมัคร

 1. 1. ใบสมัคร
  Download ใบสมัคร (PDF)
  Download ใบสมัคร (DOC)
 2. 2. แนวคิดรายการหรือ Concept Proposal (ถ้ามี)
 3. 3. Link Video ผลงาน

วิธีการสมัคร

 1. 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครโครงการ สามารถดาวโหลดได้ที่ www.whitetvaward.com
 2. 2. นำส่งข้อมูลแนวคิดรายการหรือ Concept Proposal ความยาวไม่เกิน 3 หน้า (ถ้ามี)
 3. 3. นำส่งผลงานความยาวไม่เกิน 20 นาที ในรูปแบบ Link Video เท่านั้น
 4. 4. ส่งข้อมูลการสมัครที่ (1)-(3) เข้ามาที่ Email : whitetvaward@gmail.com

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-6439100 หรือ email : whitetvaward@gmail.com

ข่าวอื่นๆ